شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

کاربران محترم:

لطفا" به سوالات و پیام هایی که در نرم افزار دانا برای انجام درخواست توسط کارشاسان دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ثبت میشود توجه و در صورت امکان پاسخ تهیه و تیکت به کارشناس مربوطه عودت داده شود.